the big world

 
 

Kücük canlıların büyük dünyasından

sukkulentler

Sukkulentler zor günler için ihtiyaçları olan su ve besin elementlerini depolarlar. Ve bu sayede uzun bir zaman bağımsız yaşayabilirler. Yapıları gereği kurak ve yarı kurak bölgelere uyum sağlamıştırlar. Adaptasyon süreçleri yavaştır. Çok sulu ve aşırı soğuk havalar, sürekli gün ışığı gibi ortamlara maruz bırakılacaklarsa türün yayılış gösterdiği bölgelerin iklimsel verileri incelenerek karşılaştırma yapılmalıdır.

Türün yaşamsal ihtiyaçlarını en yüksek seviyede karşılayacak  bir ortamda  hazırlanması gerekir . Bitkinin anavatanındaki topoğrafik yapı ve iklim koşullarını sağlayabilecek ne kadar yakın bir ortam oluşturulursa adaptasyonları da bir o kadar kolaylaşır.

Bitkinizin iyi bir gelişim göstermesini istiyorsanız ; toplam güneşlenme süresi ve şiddeti, rüzgar, sıcaklık, nisbi nem, toprak yapısı, bitki besin maddelerinin varlığı, CO2 miktarı, O2 miktarı ve sulama aralığı gibi mevcut ortamda var olan bu temel etkenleri bilmeli ve olası farklılıkları gidererek türe uygun yaşam ortamını sağlamalısınız.

Bitki bakımının ne sıklıkla yapıldığı hem sulama hem de toprak yapısını etkiler. Genel olarak  geçirgenliği yüksek kolay drene olabilen su tutma kabiliyeti nispeten düşük topraklar tercih edilmelidir. Sulama toprak tamamen kuruduğunda toprak yapısına bağlı olarak ;geçirgense  iyice su çektirerek değilse ,bir miktar nemlendirerek yapılmalıdır.  

Her bitki türü yıl içersinde belirli dönemlerde sıcak ve soğuk ortamlara ihtiyaç duyar. Bu ortamların oluşması çiçeklenmeyi, gelişimi ve bitki ömrünü etkiler. Türlere göre değişen toplam sıcak ve soğuk günlerin bilinmesi gerekir.

 
X

Password:

Wrong password.