the big world

 
 

FOTOĞRAFÇI

Gözlemleyendir.

Görülebilir olanları gözlemler ve kendi süzgeçinden geçirip kendi bakışıyla gördüklreninden kopya yeni görüntüler oluşturur.

Gözlemlerinde renkleri ve dataylarıyla büyük dünyanın muhteşem varlıklarına odaklanır.

Ressam, tasarımcı, teknik ressam ve   heykeltraş aynı özellikleri taşırlar.

Fotoğrafçı ve diğerlerinin ortak özellikleri muhteşem dünyada onları etkileyenlerin kopyalarını oluşturma amacı vardır.

Eğer asıl görünenin  birebir kopyasını oluşturmak ile ve bu işlem önceden  veya sonradan edinilmiş tecrübelerle özenle yapıyorsa gelecek zamanlara miras bırakılabilir kopyalar oluşturur.

Oluşturdukları insanların iyi yönde faydalanabilmesine vesile olmuş ve gelecek zamanlara aktarılabilmiş ise  kişeye bir ünnav vasıf kazandırmış olur.

 

 
X

Password:

Wrong password.